KIDEMLİ YURTTAŞLAR MECLİSİ

Tüm yaş gruplarından üyeleri ile Kadıköy’de yaşayan 65 yaş üzeri yurttaşlar için çalışmalar yapmakta, projeler üretmektedir.

Kıdemli yurttaş tanımı; bazı ülkelerde 60 yaş, Türkiye dahil bazı ülkelerde 65 yaş üzeri yurttaşları kapsamaktadır.

2000 yılında dünya üzerinde 600 milyon olan kıdemli yurttaş nüfusunun, 2050 yılında 2 milyara çıkması ve kıdemli yurttaş oranının %10’dan %21’e yükselmesi beklenmektedir.

TUİK’in 2010 yılı verilerine göre, Kadıköy ilçesinde kıdemli yurttaşların oranı %21’dir.

Dünyada 2050 yılında ulaşılması öngörülen %21 oranındaki kıdemli yurttaş nüfusu, Kadıköy ilçesinin 2010 yılı mevcut durumudur.

Kıdemli Yurttaşlar Meclisi olarak 2010 yılından itibaren, Kadıköy’de yaşayan kıdemli yurttaşlar ile ilgili kaynak araştırmaları ve alan çalışmaları yapmakta ve projeler üretmekteyiz.

Aktif yaşlanma; “günlük yaşamda bağımsızlığını koruyarak, iyi sağlık şartları içinde, toplum hayatına katılımı sürdürerek, iş ve uğraşlarından hoşnut şekilde yaşlanmak” olarak tanımlanmaktadır ve ileri yaşlarda yüksek yaşam kalitesi; hareket, sosyal yaşam ve beslenmeye dikkat etmekle mümkün olmaktadır.

Kıdemli Yurttaşlar Meclisi, özellikle 2015 yılından itibaren çalışmalarında aktif yaşlanma konusuna odaklanmıştır.

Kıdemli Yurttaşlar Meclisi 2016 Faaliyet Raporunu görmek için tıklayınız... Geri