SALTUK YÜCEER

Orta ve lise öğrenimimi Saint Joseph Fransız Erkek Lisesinde tamamladıktan sonra girdiğim İTÜ Mimarlık Fakültesinden Yüksek Mühendis Mimar olarak mezun oldum, Orta Okula başladığım yıldan beri bir Kadıköy’lüyüm ve 50 yılı aşkın süredir Kadıköy’de serbest Mimar olarak çalışmaktayım.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesinde 1 dönem yönetim Kurulu üyeliği yaptıktan sonra Mimarlar Odası İst.Büyükkent Şubesi, Anadolu 1. Büyükkent Bölge Temsilciliğinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekteyim.

Aynı zamanda Mimarlık Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Yönetim Kurulunda 2.başkan olarak görev yapmaktayım.

2010 yılında Kadıköy Kent Konseyinin, Kadıköy kentinin kültürel kimliğine zarar verecek ve kamu yararı olmayan sadece rant odaklı imar faaliyetlerine karşı çıkan, Kadıköy’ün simgesi olan kültürel mirasların, kamu malı olan alanların, kamu yararı doğrultusunda düzenlenmesi konusundaki benzer düşüncelere sahip, çevreden ve toplumdan sorumlu mimarlar odasının temsilcisi olarak Kadıköy Kent konseyine dahil oldum.

Kadıköy Belediyesi’nin 2004 yılında oluşturduğu ve mimarlar odasının ilk 2 dönem başkanlığını üstlendiği Kadıköy Kent Konseyinde 2 dönem Yürütme Kurulu üyeliği yaptıktan sonra, 3 dönemdir de Kadıköy Kent Konseyi Başkanlığı görevini yürütmekteyim.

50 yılı aşan meslek hayatımda, görev yaptığım Mimarlar odası ve Kent Konseyinde imzaladığım yemin metnine ve gönüllülük andına sadık kalarak çalışmalarıma devam etmekteyim.

Geri