ÇALIŞMA GRUPLARI

Çevre ve Altyapı Çalışma Grubu Tarihi Bellek ve Kültürel Miras Çalışma Grubu Sosyal Hizmetler ve Kent Yoksulluğu Çalışma Grubu Sağlık Çalışma Grubu Eğitim, Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Tüketici Hakları Çalışma Grubu Hukuk Çalışma Grubu Spor Çalışma Grubu Geri